Category Archives: Enstrüman

Keman ve Viyola Fiyatları İncelemesi

Yaylı çalgılar sınıfının en çok bilinen estrümanları Viyola fiyatları, Kontrbas, Tambur, Kemençe, Keman fiyatları müzik aletleridir. Kontrbas yaylı çalgılardan Keman sınıfından ve en kalın sese sahip olan yaylı çalgıdır. Kontrbas bazen yay kullanılarak çalınır bazende parmaklar ile çalınır. Aynı zamanda Kontrbas oda müziği denilen dörtlü yaylı çalgıdan biridir. Aynı zamanda Kontrbas senfoni orkestralarınında caz, pop, rock müziklerinin de başlıca müzik aletlerinden biridir. Ayrıca Kontrbas büyütülmüş Keman fiyatları olarakta bilinir.Yaylı çalgılardan bir diğeride Viyola adı verilen müzik aletidir.

keman fiyatları

Viyola fiyatları da tıpkı Kontrbas gibi Kemana benzer ve büyük Keman fiyatları olarak ta adlandırılır. Ancak Viyola fiyatları Kontrbas gibi yaylı çalgıların en kalın sesine değil orta kalınlıkta bir sese sahiptir. Viyola da Kontrbas gibi yayla ya da istenilirse parmak ile de çalınabilir. Viyola fiyatları orkestralarda iki görev üstlenir. Viyola ilk görevi solo dur. Diğer ikinci görevi ise eşlik etme görevidir. Yaylı çalgı ailesinin diğer bir üyesi de Tambur adı verilen müzik aletidir. Tambur Türk musikisinin bir yaylı çalgısıdır. Tambur bu özelliği ile sadece Türk müziğinde bulunur. Bu sebepten dolayı birazda Tambur enstrüman olarak ne zaman bulundu ve kullanılmaya başlandı tam olarak bilinmemektedir.

Tambur aynı zamanda perdeleri olanda bir yaylı çalgıdır. Bir diğer yaylı çalgı ise Kemençe. Kemençe denilince birçok kişinin aklına ilk olarak Karadeniz horonu gelir. Çünkü, horon demek Kemençe demek, Kemençe demek horon demek.Karadeniz insanı ile özdeşleştirilen Kemençe bir halk çalgısıdır. En çok sevilen ve herkes tarafından sesine hayran kalınan yaylı çalgı ise tabi ki de Keman fiyatları. Keman yediden yetmişe herkesin tutkusu olan bir enstrümandır. Tek başına çalındığında bile kulakların pasını silmeye yetecek kadar güçlü bir sesi vardır. Keman fiyatları da diğer yaylı çalgılar gibi yay ile çalınır.